PRAVIDLÁ HIER.

– Vstupom do hry/izby hráči súhlasia s Prevádzkovým poriadkom. Nižšie sú vyňaté najdôležitejšie, ale nie všetky obchodné podmienky a dôležité všeobecné pravidlá hier.

– Do odvolania sú v platnosti opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19.

– Vstup pod 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby, ktorá preberá za takúto neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

– Izba Jig-Saw – vstup je možný len od 15 rokov.

– Všetky izby nie sú vhodné pre vozičkárov a ZŤP. Izby nie sú sprístupnené osobám na vozíčku, barlách a podobne. Prosíme myslite na to pred kúpou vstupeniek.

– Ak si želáte využiť zľavu alebo použiť poukaz, je potrebné nahlásiť to pri rezervácii. Bez predošlého nahlásenia je poukaz alebo zľava na mieste neplatná.

– Všetky miestnosti sú prevažne kulisový priestor (nie pevnosť), prosíme hráčov, aby tak k prostrediu pristupovali. Je zakázané čokoľvek násilne otvárať, vylamovať alebo poškodzovať. Pri zjavnom poškodení kulís, zariadenia alebo rekvizít má organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške. Pri nekultivovanom správaní hráčov má organizátor právo kedykoľvek hru ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného.

– Stačí, keď prídete 5 minút vopred. Prosíme, nemeškajte. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade omeškania skupiny stiahnuť z hracieho času toľko minút, o koľko sa skupina omeškala. Uskutoční sa tak len preto, aby ďalšie skupiny neboli poškodené.

– Čo sa týka prípravy, určite odporúčame krátky rukáv, v zimnom období mikinu, možno niečo športovejšie, prípadne rifle + tričko. V hrách je potrebné mať obuv bez podpätkov!

– Hry nie sú extrémne fyzicky náročné. V prípade sťaženého pohybu, tehotenstvo, stav po operácii a pod. oznámte to Gamemasterovi pred hrou a on Vám hru uspôsobí ak to bude potrebné. V izbách Stratení v čase a Escobar je potrebné prejsť pár metrov po kolenách po štyroch.

– Keďže sa Gamemaster musí venovať samotnej hre, nie je možné, aby iné osoby zostávali na prevádzke (môže sa tak stať jedine po telefonickom dojednaní pri rezervácií).

– Naše izby budujeme s čo najvyššou mierou autenticity, preto považujeme za dôležité oboznámiť Vás a upozorniť na určité špecifiká ako hlavne zvýšená prašnosť, znížená alebo zvýšená teplota či vlhkosť. Hráči akceptujú dané herné podmienky. Najmä pri izbe SAW odporúčame obliecť si staršie veci (môže dôjsť k zašpineniu a pod.). V hrách je automatickou súčasťou herný výstroj (herný plášť, prevlečenie, šperky a doplnky), ktorý však naplno nenahrádza ochranu odevu.

– Vzhľadom na spomínanú mierne zvýšenú prašnosť, aktivity sa neodporúčajú astmatikom a silným alergikom. V prípade, že ste si vedomý uvedených diagnóz, podstupujete hru na vlastné riziko a vedomie.

– Hry sa odohrávajú v naoko uzavretých priestoroch, môžu obsahovať zúžené, znížené alebo inak zmenšené miestnosti, preto hru neodporúčame osobám s klaustrofóbiou. V prípade potreby je možné hru kedykoľvek opustiť cez núdzový východ.

– Vzhľadom na hororové prostredie a efekty pri hre SAW, silne neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy. V opačnom prípade vstupujú osoby do priestorov na vlastné riziko.

– V priestoroch nie sú úmyselne vložené hady ani žiaden hmyz, avšak nie je vylúčený náhodný výskyt hmyzu. Hráči akceptujú tieto herné podmienky.

– Všetky priestory sú neustále monitorované kamerami s nočným videním a mikrofónmi, a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.

– Hru môžu hráči kedykoľvek ukončiť oznámením Gamemastrovi, že chcú hru ukončiť. Prípadne použiť núdzový východ.

– Vo všetkých priestoroch je zakázané fajčiť, používať otvorený oheň a požívať alkoholické nápoje.

– Je zakázané robiť akýkoľvek audio alebo video záznam či fotografie, bez predošlého súhlasu Gamemastera. Tento zákaz je platný vo všetkých priestoroch prevádzky THEROOMS.EU. V opačnom prípade budú hráči pokutovaní sumou vo výške 3000€.

– V prípade akýchkoľvek technických alebo prevádzkových problémov má prevádzkovateľ THEROOMS.EU právo zrušiť hru pred jej začatím alebo ju ukončiť počas priebehu bez udania špecifických dôvodov. V prípade, že je hra ukončená bez zavinenia účastníkov, THEROOMS.EU ponúkne účastníkom bezplatne náhradný termín alebo preplatí vstupenku hráčom v plnej výške, ktorú hráči zaplatili, pričom ako pri ostatných kultúrnych a spoločenských akciách a podujatiach, bez nákladov na dopravu hráčov, ubytovanie či akékoľvek iné náklady nezahrnuté v cene vstupenky.

– Každý hráč súhlasí so vstupom do priestorov na vlastné riziko.

Užitočné informácie

Na návštevu si vyhraďte aspoň 90 minút. Samotná hra môže trvať 70 minút, no ešte pred hrou vám vysvetlíme pravidlá, uvedieme do príbehu a po hre vám ešte urobíme fotografiu.

– V prípade, že nestihnete vyriešiť všetky úlohy za 70 minút, Gamemaster zhodnotí Váš postup a ak Vám dohratie bude trvať viac ako 5 minút, ponúkne Vám dohru ihneď na mieste za príplatok 15€ (za každých začatých 30 minút po limite). Dohra je možná len v prípade dostatočného času s ohľadom na následujúce skupiny.

– Chceme Vás vopred informovať, že v priestoroch prevádzky Alžbetina 41 nie je dostupný telefonický signál.

– Po hre máte možnosť si na mieste zakúpiť darčekový poukaz na ďalšiu izbu a takisto suvenír podľa vášho výberu.

– Na riešenie úloh nepoužívajte vlastné predmety. Najmä vlastné svietidlá Vám môžu pokaziť zážitok z niektorých úloh alebo aj sťažiť ich riešenie.

– Prosíme neposkytujte osobám, ktoré ešte nehrali hru, riešenia hlavolamov, aby ste ich nepripravili o zábavu.

Prajeme Vám príjemný zážitok.
Máme Vás radi 🙂

Váš tím TheRooms.eu