PRAVIDLÁ HIER.

– Vstupom do hry/izby hráči súhlasia s Prevádzkovým poriadkom. Nižšie sú vyňaté najdôležitejšie, ale nie všetky obchodné podmienky a dôležité všeobecné pravidlá hier.

– Vstup pod 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby, ktorá preberá za takúto neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

– Izba Jig-Saw – vstup je možný len od 15 rokov.

– Všetky izby nie sú vhodné pre vozičkárov a ZŤP. Izby nie sú sprístupnené osobám na vozíčku, barlách a podobne. Prosíme myslite na to pred kúpou vstupeniek.

– Deti do 6 rokov (vrátane) majú hru zdarma.

– Všetky miestnosti sú prevažne kulisový priestor (nie pevnosť), prosíme hráčov, aby tak k prostrediu pristupovali. Je zakázané čokoľvek násilne otvárať, vylamovať alebo poškodzovať. Pri zjavnom poškodení kulís, zariadenia alebo rekvizít má organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške. Pri nekultivovanom správaní hráčov má organizátor právo kedykoľvek hru ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného.

– Stačí, keď prídete 5 minút vopred. Prosíme, nemeškajte. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade omeškania skupiny stiahnuť z hracieho času toľko minút, o koľko sa skupina omeškala. Uskutoční sa tak len preto, aby ďalšie skupiny neboli škodné.

– Čo sa týka prípravy, určite odporúčame krátky rukáv, možno niečo športovejšie, prípadne rifle + tričko. V hrách je potrebné mať obuv bez podpätkov.

– Hry nie sú extrémne fyzicky náročné.

– Keďže sa Gamemaster musí venovať samotnej hre, nie je možné, aby iné osoby zostávali na prevádzke (môže sa tak stať jedine po telefonickom dojednaní pri rezervácií).

– Naše izby budujeme s čo najvyššou mierou autenticity, preto považujeme za dôležité oboznámiť Vás a upozorniť na určité špecifiká ako hlavne zvýšená prašnosť, znížená alebo zvýšená teplota či vlhkosť. Hráči akceptujú dané herné podmienky. Najmä pri izbe SAW odporúčame obliecť si staršie veci (môže dôjsť k zašpineniu a pod.). V hrách je automatickou súčasťou herný výstroj (herný plášť, prevlečenie, šperky a doplnky), ktoré však naplno nenahrádzajú ochranu odevu.

– Vzhľadom na spomínanú mierne zvýšenú prašnosť, aktivity sa neodporúčajú astmatikom a silným alergikom. V prípade, že ste si vedomý uvedených diagnóz, podstupujete hru na vlastné riziko a vedomie.

– Vzhľadom na hororové prostredie a efekty pri hre SAW, silne neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy. V opačnom prípade vstupujú osoby do priestorov na vlastné riziko.

– V priestoroch nie sú úmyselne vložené hady ani žiaden hmyz, avšak nie je vylúčený náhodný výskyt hmyzu. Hráči akceptujú tieto herné podmienky.

– Všetky priestory sú neustále monitorované kamerami s nočným videním a mikrofónmi, a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.

– Hru môžu hráči kedykoľvek ukončiť hlasným zvolaním „koniec“.

– Vo všetkých priestoroch je zakázané fajčiť, používať otvorený oheň a požívať alkoholické nápoje.

– Je zakázané robiť akýkoľvek audio alebo video záznam či fotografie. Tento zákaz je platný vo všetkých priestoroch prevádzky THEROOMS.EU. V opačnom prípade budú hráči pokutovaní sumou vo výške 3000€.

– V prípade akýchkoľvek technických alebo prevádzkových problémov má prevádzkovateľ THEROOMS.EU právo zrušiť hru pred jej začatím alebo ju ukončiť počas priebehu bez udania špecifických dôvodov. V prípade, že je hra ukončená bez zavinenia účastníkov, THEROOMS.EU ponúkne účastníkom bezplatne náhradný termín alebo preplatí vstupenku hráčom v plnej výške, ktorú hráči zaplatili, pričom ako pri ostatných kultúrnych a spoločenských akciách a podujatiach, bez nákladov na dopravu hráčov, ubytovanie či akékoľvek iné náklady nezahrnuté v cene vstupenky.

– Každý hráč súhlasí so vstupom do priestorov na vlastné riziko.

– Ak si želáte využiť zľavu alebo použiť poukaz, je potrebné nahlásiť to pri rezervácii. Bez predošlého nahlásenia je poukaz alebo zľava na mieste neplatná.

– Na návštevu si vyhraďte aspoň 90 minút. Samotná hra môže trvať 70 minút, no ešte pred hrou vám vysvetlíme pravidlá, uvedieme do príbehu a po hre vám ešte urobíme fotografiu.

– Chceme Vás vopred informovať, že v priestoroch prevádzky Alžbetina 41 nie je dostupný telefonický signál.

– Po hre máte možnosť si na mieste zakúpiť poukaz na ďalšiu izbu a takisto suvenír podľa vášho výberu.

– Prosíme neposkytujte osobám, ktoré ešte nehrali hru, riešenia hlavolamov, aby ste ich nepripravili o zábavu.

Máme vás radi 🙂

THEROOMS.EU