Úloha 1

Správna odpoveď: Bay Island


Úloha 2

Správna odpoveď: Tieň


Úloha 3

Správna odpoveď: Lebka


Úloha 4

Správna odpoveď: 20


Úloha 5

Správna odpoveď: 7


Úloha 6

Správna odpoveď: CADB


Úloha 7

Správna odpoveď: Blackbeard


Úloha 8

Správna odpoveď: 540,451