Nevieš nájsť email od nás?

Aby si emaily od nás nikdy neprehliadol, prosím nastav si emailovú schránku tak, aby ti správy nechodili do reklamy prípadne spamu.

Gmail – Stačí email od nás potiahnúť na kartu “Hlavné”.